Norsk
English

Truegroups Retningslinjer for Akseptabel Bruk

Truegroups Retningslinjer for Akseptabel Bruker er en del av Truegroups Betingelsene for bruk av Truegroups Tjenesten. Ved å gå til og/eller bruke www.truegroups.com og Truegroups-tjenestene som er tilgjengelig på webside, i epost, i kalendere, i mobile apps og i tablet-apps ("Tjenestene"), aksepterer du og er enig i å være forpliktet til disse Brukerbetingelsene, i tillegg til Databehandleravtalen, Personvernerklæringen og Retningslinjer for Akseptabel Bruk ("Truegroups-betingelsene").

Ved å bruke Tjenesten, skal du ikke misbruke den. Det betyr at du ikke kan, og heller ikke kan prøve å, gjøre noe av dette:

Oppdatert 22. juni 2018