Norsk
English

Truegroups Brukerbetingelser

Generelt

Truegroups tjenesten er laget for å tilby effektiv kommunikasjon mellom familier og grupper i deres nærmiljø.

Ved å gå til og/eller bruke www.truegroups.com og Truegroups-tjenestene som er tilgjengelig på webside, i epost, i kalendere i mobile apps og i tablet-apps ("Tjenestene"), aksepterer du og er enig i å være forpliktet til disse Brukerbetingelsene, i tillegg til Databehandleravtalen, Personvernerklæringen og Retningslinjer for Akseptabel Bruk ("Truegroups-betingelsene"). Dersom du bruker Tjenestene på vegne av en organisasjon, er du enig i denne avtalen og Truegroups-betingelsene på vegne av den organisasjonen.

Databehandleravtalen forklarer hvordan data vil håndteres i tråd med oppdater EU-lovgivning ("GDPR"). Personvernerklæringen forklarer hvordan vi lagrer og håndterer data, og Retningslinjer for Akseptabel Bruk legger føringer for dine forpliktelser når du bruker Tjenestene. Ved å bruke våre Tjenester, er du enig i å være bundet av disse Truegroups-betingelsene.

Bruk av Tjenestene

For å bruke noen av disse Tjenestene, trenger du å registrere deg og sette opp en brukerkonto. Ved å registrere dine personalia og å sette opp en brukerkonto, samtykker du til at Truegroups gjennomfører verifisering og sikkerhetsvalidering av den informasjonen du har lagt inn. Du kan koble din brukerkonto til forskjellige webmail, sosiale nettverk og andre digitale brukerkontoer («Sosiale medie-kontoer»).

Du kan kun koble din brukerkonto til dine egne Sosiale medie-kontoer, du gir Truegroups tilgang til å hente ut din kontoinformasjon fra disse Sosiale Medie-kontoene på dine vegne og som din agent, og du tillater at Truegroups har tilgang til, bruker, og i noen tilfeller lagrer din kontoinformasjon. Der hvor du har gitt slikt samtykke, kan Truegroups aksessere og hente ut brukerinformasjon fra disse tjenestene på dine vegne (i noen ganger ved å bruke ditt brukernavn og passord) for å gjøre noe informasjon tilgjengelig for deg i Tjenestene.

Dine data

Dataene du tilgjengeliggjør og lagrer i Tjenesten er dine data. Truegroups har ingen rettigheter til disse dataene, unntatt slik det er nødvendig for oss for å kunne til Tjenestene. Som del av dette samtykker du til at vi håndterer dine Data i tråd med Truegroups Betingelsene.

Ditt ansvar

Som bruker av Tjenestene, er du ansvarlig for innholdet i dine Data og du må operere i tråd med vår Akseptabel-Bruk-erklæring. Innhold i Tjenestene kan være beskyttet av andre parters åndsverksrettigheter. Du kan ikke kopiere, laste opp, laste ned eller dele innhold med mindre du har rettigheter til dette. Hvis du har registrert, eller har tillatt at ditt barn under 13 år er registrert som bruker, så er du ansvarlig for ditt barns bruk av Tjenestene.

Vi kan evaluere din bruk og innhold for samsvar med Truegroups-betingelsene og Retnignslinjer for Akseptabel Bruk, men vi er ikke ansvarlige for innholdet i dine data eller hva du gjør eller deler som del av Tjenestene.

Vennligst pass godt på ditt passord til Tjenestene, pass på at ingen andre har tilgang på dem og beskytt din konto-informasjon.

Vårt ansvar

Tjenestene blir tilbudt på trygt vis og dine Data håndteres i henhold til aktuell lovgivning. Tjenestene er laget for å være uten avbrudd, uten feil og uten risiko for å miste data.

Likevel, Tjenestene tilbys slik de er, og vi tilbyr ingen garanti, eksplisitt eller implisitt, for at Tjenestene er riktige for ethvert formål. Vi er ikke ansvarlige for noe tap eller skade, inkludert men ikke begrenset til tap av data, og vi påtar oss ikke noe ansvar for direkte, indirekte, tilfeldige eller påfølgende tap eller skade som kommer av bruk eller er relatert til Tjenestene.

Programvare

Noen av våre Tjenester gjør det mulig for deg å laste ned programvare («Programvare») som kan oppdateres automatisk. Så lenge din bruk er i tråd med Truegroups-betingelsene, gir vi deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallbar lisens til å bruke Programvaren for å ha tilgang til Tjenestene. I tilfelle noen del av Programvaren blir tilbudt under en lisens for åpen kildekode, vil vi tilgjengeliggjøre de lisensbetingelsene for deg og noen deler av de lisensene kan overstyre noen av Truegroups Brukerbetingelsene. Du kan ikke rekonstruere eller dekompilere Tjenesten, prøve å gjøre det eller hjelpe noen med å gjøre det.

Opphavsrett

Tjenestene er beskyttet av opphavsrett og annen åndverkslovgivning. Som bruker av Tjenesten har du ingen rettigheter til Tjenesten, andres innhold i tjenesten, logoer og øvrige merkevarefunksjoner. Vi ønsker tilbakemelding, men merk at vi kan bruke innspill og forslag uten noen forpliktelse til deg.

Vi forbeholder oss retten til å slette eller fjerne innhold og Data som fremstår som brudd på opphavsretten og å stenge brukerkontoen etter gjentatte brudd på opphavsretten.

Avslutning

Du kan stoppe din bruk av Tjenesten når som helst. Vi forbeholder oss også retten til å suspendere eller avslutte din bruk av Tjenestene når som helst og uten forvarsel. For eksempel kan vi terminere din bruk av Tjenesten om du ikke handler i tråd med Truegroups-brukerbetingelsene, eller om du bruker Tjenestene på en måte som kan forårsaker juridisk forpliktelse, forstyrre leveransen av Tjeneten , eller forstyrre andres bruk av tjenesten.

Gjeldende rett

Truegroups Brukerbetingelser er underlagt Norsk lov. Alle juridiske prosesser eller andre uenigheter som knyttes til Truegroups Betingelsene eller din bruk av Tjenestene skal kun avklares rettslig i Oslo, Norge, og du samtykker til dette.

Hele avtalen

Disse Betingelsene representerer hele avtalen knyttet til Tjenesten og erstatter alle tidligere avtaler og Betingelser knyttet til denne. Dette er en norsk oversettelse av de engelske Brukerbetingelsene. I tilfelle misforhold mellom disse to språkversjonene, er det den engelske som gjelder.

Endring av Betingelser

Truegroups Betingelsene kan revideres over tid. Nye versjoner vil legges ut på Truegroups-hjemmesiden. Ved å fortsette bruk av Tjenesten etter at revisjoner er gjort tilgjengelige, aksepterer du de reviderte betingelsene.

Oppdatert: 22. juni 2018